cialis alternative crossword
generic cialis canada online pharmacy
where to buy generic viagra online forum
cialis sales 2009
best price cialis
my canadian pharmacy online
buy cialis canada
buy cialis online safely
cialis or viagra which is better
best viagra alternatives over counter

คำประกาศ “หลักการพื้นฐาน6 ประการ” เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (more…)

REFERENCE ID : 2014023 : POLITICS :

“Call for openness and transparency in arresting and detaining innocent people by the military” (more…)

REFERENCE ID : 2014022 : POLITICS :

“ม.เที่ยงคืน ขอเรียกร้องให้สังคมร่วมกันกดดันให้มีการเปิดเผยรายชื่อซึ่งทางคณะรัฐประหารต้องการควบคุมตัวออกมาอย่างชัดเจนทั้งบุคคลที่อยู่ใน กท. และในพื้นที่อื่นๆ  รวมทั้งต้องรายงานถึงความปลอดภัยของบุคคลแต่ละคนที่ได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมไปแล้ว”  (more…)

REFERENCE ID : 2014022 : POLITICS :

“แม้การรัฐประหารในครั้งนี้จะไม่ได้มีการยกเลิกวุฒิสภาและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด แต่บัดนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดก็ไม่มีความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงในอันที่จะดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไป” (more…)

REFERENCE ID : 2014021 : POLITICS :

“ไม่เคยมีการรัฐประหารครั้งใดที่จะมีการต่อต้านเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหลากหลายขนาดนี้ การก่อหวอดในช่วงแรกจะนำไปสู่ขยายตัวของการเคลื่อนไหวอย่างเป็นไปเองที่กว้างขวางและมีจำนวนมากๆ ขึ้น” (more…)

REFERENCE ID : 2014020 : POLITICS :

อย่าให้ความหวังมอดดับไป

(more…)

REFERENCE ID : 2014019 : POLITICS :

“การต่อสู้และการเจรจาระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่ม MNLF ดำเนินมานานกว่ายี่สิบปี มีการเจรจาหยุดยิงและมีข้อตกลงเพื่อขจัดข้อขัดแย้งหลายครั้ง จนกระทั้งล่าสุดนี้ก็ได้เกิด “ข้อตกลงร่วมสมบูรณเรื่องการปกครองเขตโมโร” ซึ่งทำให้หลายฝ่ายรู้สึกว่าความหวังที่จะจัดการข้อพิพาทนี้น่าจะใกล้บรรลุผลแล้ว” (more…)

REFERENCE ID : 2014018 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

“ประเด็นสำคัญก็คือว่าการเสนอรายชื่ออานันท์ เพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งนายกฯ ของนายอาทิตย์ ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้เป็นการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งแตกต่างไปจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีข้อกำหนดว่านายกฯ ต้องมาจาก ส.ส. ”

(more…)

REFERENCE ID : 2014017 : POLITICS :

“ข้าพเจ้าขอกล่าวหาชายผู้นี้ว่า เขาได้ฝังศพแม่เขาด้วยจิตใจแห่งฆาตกร” (more…)

REFERENCE ID : 2014016 : SOCIAL SCIENCE :

“จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เราคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุผลที่แท้จริงสำหรับการดำรงอยู่ของมนุษย์ และสาเหตุในการมีอยู่ของโลกใบนี้นั้น ยังคงเป็นปัญหาที่มีการถกเถียงกันอยู่ และอาจเป็นไปได้ว่าข้อโต้เถียงเหล่านั้นอาจจะไม่มีวันจบสิ้น เพราะเหตุใด” (more…)

REFERENCE ID : 2014015 : SOCIAL SCIENCE :

“แม้ข้อห้ามไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านยามวิกาลที่จำกัดสิทธิในการเดินทางและสิทธิในการชุมนม แต่กลับกลายส่งผลให้เป็นการสร้างมาตรการลดมลภาวะทางแสงทางอ้อม (indirect light pollution control) ที่ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีเหนือกลายเป็นพื้นที่ภูมิทัศน์ที่มีความมืดมิดค่อนข้างสูง” (more…)

REFERENCE ID : 2012014 : POLITICS :

“กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ตกเป็นโมฆะ ซึ่งมีผลทำให้ต้องมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่อีกครั้ง นับเป็นคำวินิจฉัยที่เป็นปัญหาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างสำคัญเพราะจะกลายเป็นการวางหลักการและแนวทางอันเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต” (more…)

REFERENCE ID : 2014013 : POLITICS :

“เหตุใดทางเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกรงกลัวต่อแผ่นโปสเตอร์ กลับไม่ตระหนักถึงการกระทำทั้งการใช้กำลัง การขู่เข็ญนานาชนิดที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่าต้องการล้มล้างอำนาจบริหารหรือรัฐบาล” (more…)

REFERENCE ID : 2014012 : POLITICS :

“การแก้ไขปัญหาวิกฤติชาวนานี้เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนแน่ๆ ไม่มีใครคัดค้าน แต่การแก้ไขปัญหาต้องเริ่มต้นด้วยมีกลุ่มคนหรือผู้ที่ต้องรับผิดและแสดงความรับผิดชอบ จากนั้นเมื่อตนไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้ จึงค่อยหาทางระดมความช่วยเหลือจากประชาชนทั้งหมดอย่างมีสติปัญญา” (more…)

REFERENCE ID : 2014011 : POLITICS :

“การชุมนุมของกลุ่มมวลชนต่างๆ นั้น จะสามารถบอกได้เพียงว่าการชุมนุมที่ผ่านมาขัดต่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ และเจ้าหน้าที่ได้กระทำการในสิ่งที่มีอำนาจรองรับหรือไม่ ส่วนการจำกัดอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการกระทำต่างๆ แบบปราศจากกาละ/เทศะ ย่อมเป็นปัญหาว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการชุมนุมที่สงบนั้นจะไม่แปรเปลี่ยนไปสู่อันธพาลที่ตระเวนระรานประชาชนไปทั่ว” (more…)

REFERENCE ID : 2014010 : POLITICS :

“อาจเป็นเพราะรากฐานทางปรัชญาในสังคมไทยอ่อนแอด้วยกระมัง จึงพาให้จุดยืนทางปรัชญาของกฎหมายโดยรวมดูจะคลุมเครือไม่เข้ารูปเข้ารอยยังไงอยู่ กล่าวคือสิ่งที่ควรจะมาเป็นรากฐานในการตรากฎหมายกลับไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็น” (more…)

REFERENCE ID : 2014009 : INTEGRATED SCIENCE :

“ความหมายของรัฐประหาร 2557 ที่ต่างไปจากครั้งก่อน คือ มีการดักคอไว้ก่อนจากทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่จะชกก็เกร็งไปหมดเพราะยังไม่ได้ชกสักที ขณะที่ฝ่ายจะถูกชกก็ไม่ได้นั่งเฉย หรือมีกระบวนการก่อตัวของผู้ที่ต่อต้านรัฐประหาร” (more…)

REFERENCE ID : 2014008 : POLITICS :

“การปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทำให้การส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ รับผู้ป่วยที่ส่งต่อจากเขตปริมณฑล เช่น จ.สระบุรี อยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี ที่ขึ้นตรงกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความยากลำบากขึ้น” (more…)

REFERENCE ID : 2014007 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

เชื่อมั่นว่าสังคมไทยสามารถก้าวข้ามและออกจากวิกฤตครั้งนี้ได้โดยไม่ต้องนองเลือด หากประชาชนและกลุ่มการเมืองทุกฝ่ายเคารพและยอมรับกติกาพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ตระหนักว่าเราต้องอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเห็นต่างเพราะทุกคนมีความเสมอภาคกันในฐานะเจ้าของประเทศ” (more…)

REFERENCE ID : 2014006 : POLITICS :

“ขอเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าว เครือข่าย “สองเอา สองไม่เอา”คัดค้านรัฐประหาร คัดค้านความรุนแรงทุกรูปแบบ เคารพการใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปบนวิถีทางประชาธิปไตย” (more…)

REFERENCE ID : 2014005 : POLITICS :

“คนที่เป็นเป้าหมายของพวก demagogue มักจะไม่รู้ตัวว่าตนกำลังตกเป็นเหยื่อ เช่น ชาวเยอรมันยุคนาซี ก็รู้แต่เพียงว่าสิ่งที่ฮิตเลอร์พูดนั้นเป็นความจริงที่ตนรู้สึกมานานแล้วแต่ไม่กล้าคิด ไม่กล้าพูด และฮิตเลอร์เองก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดเสียด้วย จึงยิ่งทำให้ดูเหมือนว่าจริงใจ และน่าเชื่อถือมากกว่าปกติ” (more…)

REFERENCE ID : 2014004 : POLITICS :

“อุดมการณ์กับพัฒนาการประชาธิปไตยในประเทศไทย  :สังคมไทยต้องการเลือกตั้ง!!!”

12  มกราคม2557 ห้องประชุมตึกปฎิบัติการ ชั้น 4   คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (more…)

REFERENCE ID : 2014003 : POLITICS :

ขอเชิญร่วมจุดเทียนสันติภาพ 11 มกราคม 2557 ข่วงประตูท่าแพ 17.00 – 19.00 น. เพื่อหยุุดเงื่อนไขสู่ความรุนแรงและรัฐประหาร (more…)

REFERENCE ID : 2014002 : POLITICS :

“สำหรับผู้ที่หลงใหลเสน่ห์ของการ์ตูน คงมองข้ามกระแสความคลั่งการ์ตูนชายรักชายหรือ “การ์ตูนวาย” ในกลุ่มสาววัยรุ่นในสังคมไทยไปเสียไม่ได้ ในปัจจุบันกระแสชายรักชายไม่ได้จำกัดในกลุ่มคนรักการ์ตูนเท่านั้น แต่ได้ย่างเท้าเข้าสู่วงการบันเทิงและเล่นบทบาททางการตลาดมากขึ้น” (more…)

REFERENCE ID : 2014001 : ARTSSOCIAL SCIENCE :

“การปฏิรูปเพื่อส่วนรวมจริงๆ คงไปไม่ได้ไกล หากขาดเสียซึ่งการสารภาพและวิพากษ์วิจารณ์ตนเองหรือต่อกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงมิติต่างๆของตนเองและของประเทศให้เหมาะสมที่สุด” (more…)

REFERENCE ID : 2013042 : POLITICS :

“เรื่องราวของคนแคระที่ถูกนำเสนอผ่านพล็อตเรื่อง แปลกพิลึกพิลั่นยิ่งนัก คนแคระถูกตัดสินใจโดยชายคนหนึ่งว่า ควรจะถูกจับไปขังในกรงเพียงเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เนื้อเรื่องพูดว่าเมื่อเกริกเผชิญกับประโยคว่า ‘จับชายสักคนหนึ่งมาขังในกรง’ เปล่งขึ้นในกะโหลก แน่นอน ย่อมบังเกิดภาพพจน์แปลกพิสดาร” (more…)

REFERENCE ID : 2013041 : ARTSSOCIAL SCIENCE :

“ความต้องการของ Arendt ไม่ใช่เพียงแค่ทำความเข้าใจกระบวนการการเกิดเผด็จการเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism) หากแต่ต้องการที่จะเสนอทางออกให้แก่ผู้คนในยุคสมัยหลังด้วยการเน้นว่าต้องทำความเข้าใจกระบวนการนำไปสู่การใช้อำนาจเด็ดขาดบนเสียงมวลมหาประชาชน” (more…)

REFERENCE ID : 2013040 : POLITICS :

“ทัศนะที่ผิดพลาดที่คนเสื้อเหลืองและคนเสื้อแดงมีต่อกัน ตลอดจนทัศนะต่อระบอบประชาธิปไตยที่มีจุดเน้นคนละอย่าง ก็มาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองที่มีความได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งทำให้ฝ่ายที่เสียเปรียบจำเป็นต้องต่อสู้ด้วยการอ้างเสียงข้างมาก และฝ่ายที่เคยได้เปรียบ ก็จำเป็นต้องอ้างสิทธิของเสียงข้างน้อย” (more…)

REFERENCE ID : 2013039 : POLITICSSOCIAL SCIENCE :

“การรักษาระบบและการเปลี่ยนแปลงด้วยการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นมีความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันในอนาคต แต่ถ้าหากมุ่งสู่การล้มระบบที่เป็นอยู่ก็จะนำไปสู่ความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างยากจะที่จะยุติลงได้ ซึ่งจะส่งผลเสียร้ายแรงต่อคนทุกๆ กลุ่มในสังคมไทย” (more…)

REFERENCE ID : 2013038 : POLITICS :

“กรณีของนายกฯ พระราชทานนั้น จะพบว่าเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา หากปรากฏการณ์เพียงครั้งเดียวจะถูกนับเป็นประเพณีการปกครองได้ก็ย่อมนับเป็นเรื่องที่ประหลาดพิสดารเป็นอย่างมาก” (more…)

REFERENCE ID : 2013037 : POLITICS :

“วิกฤตย่อมมาพร้อมกับโอกาสเสมอ การสร้างนวัตกรรมการเมืองไทยจึงต้องใช้โอกาสนี้ การเปลี่ยนแปลงต่อการเมืองไทยสมควรคิดถึงอนาคตระยะยาวเพื่อนำพาประเทศไปสู่ “อริยรัฐ” ก้าวให้ไกลไปกว่าประเด็นที่คู่ขัดแย้งกำลังรบเร้ากันอยู่ ไม่เช่นนั้นก็อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้หลงผิดหรือการกระทำที่รับใช้ทฤษฎีที่ผิด รวมทั้งการประยุกต์ทฤษฎีอย่างผิดๆ” (more…)

REFERENCE ID : 2013036 : POLITICS :

“ในเวลากลางคืนตามธรรมชาติควรเป็นช่วงเวลาที่มีความมืดหรือท้องฟ้าควรจะมีความมืดมิดในเวลากลางคืนตามธรรมชาติ” (more…)

REFERENCE ID : 2013035 : INTEGRATED SCIENCESCIENCE :

“สำหรับคนเสื้อแดงนั้นถูกสร้างความกลัวด้วยผีอำมาตย์ เมื่อไหร่ที่ปรากฏผู้ต่อต้านรัฐบาลก็จะมีข่าวรัฐประหารติดตามมาผ่านแกนนำเสื้อแดง ส่วนมวลชนนกหวีดหรือส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากพันธมิตรฯ ก็ถูกปั่นหัวด้วยผีทักษิณว่าจะกินประเทศไทยจนหมดสิ้น”

(more…)

REFERENCE ID : 2013034 : POLITICS :

“การส่งเสริมความเท่าเทียมให้บุคคลที่มีที่มาอันหลากหลายให้ได้รับการปฏิบัติที่เสมอภาคและปราศจากการกีดกันหรือการเลือกปฏิบัติ โดยอาศัยเหตุแห่งลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลมาเป็นข้ออ้างในการเลือกปฏิบัติ จึงกลายมาเป็นสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐของรัฐควรส่งเสริมและสนับสนุน” (more…)

REFERENCE ID : 2013033 : SOCIAL SCIENCE :

“ความพยายามในการเรียกหา จปร. อำนาจนอกระบบ การตั้งศาลประชาชน (ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเย็นวันที่ 11 พฤศจิกายน) เป็นต้น ล้วนแต่เป็นการกระทำที่กำลังจะบ่อนทำลายโครงสร้างของระบอบประชาธิปไตยของไทยที่อ่อนแออยู่ให้ย่ำแย่ไปมากขึ้น”  (more…)

REFERENCE ID : 2013032 : POLITICS :

“จะเอาเลือดเนื้อประชาชน ทำถนนอีกกี่สาย” (more…)

REFERENCE ID : 2013031 : POLITICS :

“จากกระแสความนิยมในเพลงลูกทุ่ง ทำให้ต้องตั้งคำถามกับปรากฏการณ์สังคมที่เกิดขึ้นว่าทำไมเพลงลูกทุ่งในยุคสมัยปัจจุบันจึงได้รับความนิยมทั้งจากคนเมืองและคนชนบทอย่างมากมาย” (more…)

REFERENCE ID : 2013030 : SOCIAL SCIENCE :

“การแก้ไขกฎหมายนิรโทษกรรมที่กำลังบังเกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของพรรคเพื่อไทยนับว่าเป็นการกระทำที่บิดเบือนต่อหลักการสำคัญของกฎหมายนิรโทษกรรมที่ได้มีการนำเสนอไว้ในวาระแรกอย่างแจ้งชัด” (more…)

REFERENCE ID : 2013029 : POLITICS :

“จะเห็นได้ว่าบทบาทและความสำคัญของประชาสังคมต่อการพัฒนานั้น ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในสังคมไทย แม้ว่าจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมอย่างเป็นพลวัต  โดยเฉพาะในช่วงแห่งความขัดแย้งทางเมืองยังคงดำรงอยู่อย่างเข้มข้นภายหลังการรัฐประหารใน ปีพ.ศ.2549” (more…)

REFERENCE ID : 2013028 : POLITICS :

อาจารย์โยเนะโอะ อิฌิอิ ได้มอบมรดกสำคัญอย่างหนึ่งให้แก่วงวิชาการไทยศึกษาคือ การรวมรวบหนังสือแจกในงานศพมากกว่า ๖๐๐๐ เล่ม จากคุณจรัส พิกุล ไปไว้ที่ห้องสมุดของศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต โดยท่านได้ทำรายการบรรณานุกรมหนังสือทั้งหมดและพิมพ์เป็นเล่มเอาไว้จำนวน ๓ เล่มด้วยกัน” (more…)

REFERENCE ID : 2013027 : SOCIAL SCIENCE :
Web Design & Hosting Support  by THAIIS Chiang Mai